Beschrijving

De goede gesprekken tot diep in de nacht. Het welgemeende compliment voor je bijdrage. Het luisterende oor toen je het moeilijk had. Dat zijn de momenten van echte verbinding waar we van gaan stralen. De behoefte aan face to face contact verbindt Alpha’s, Beta’s en Gamma’s, eerstejaars en lang-studeerders, Jezus-fans en twijfelaars.

Ooit zal álles en iedereen in vrede met elkaar verbonden zijn, zullen alle onderlinge afstanden zijn overbrugd. In en door Jezus zal alles ‘bijeen worden gebracht’ (Kol. 1:20, Ef 1:9-10, 1 Kor. 13:12) – eenzaamheid zal niet meer bestaan. Dát is de hoop van het christelijk geloof.

Maar tot die tijd kennen we allemaal óók gevoelens van eenzaamheid. We missen voldoende echte verbinding. En als we wel veel hechte verbindingen hebben blijven toch van tijd tot tijd de gevoelens van existentiële eenzaamheid: van afstand tussen mij en de wereld, van niet weten wat mijn plek is in het leven, van nooit helemaal thuis zijn. Ons verlangen naar verbinding wordt in deze wereld nooit geheel vervuld.

Dat zet ons in beweging. Om in te stappen in de beweging die God in gang heeft gezet. Hij die verbinding-in-zichzelf is heeft zich geopend voor anderen en sluit ons in. Zijn onstuitbare verlangen naar verbinding trekt steeds bredere cirkels en overwint elk kwaad dat scheiding brengt. Hij nodigt ons uit mee te doen, als vredestichters. Om te strijden tegen alles wat mensen van elkaar vervreemdt. Om de angst voor verbinding te overwinnen. Om te zoeken naar ons ware thuis bij God. Tot iedereen elkaar, zichzelf en God face to face kan ontmoeten.