Beschrijving

Geloof jij eigenlijk in de toekomst? Steeds minder mensen hebben vertrouwen in de toekomst. Klimaatverandering, terrorisme, een groeiende kloof tussen rijk en arm en steeds minder christenen in ons deel van de wereld.

De cursus ‘Geloof in de toekomst’ is een praktische toepassing van het gelijknamige boek van Meint Smit. De cursus daagt je uit om na te denken over onze toekomst en over grote vragen waarmee veel mensen worstelen. Heeft het geloof nog wat te zeggen voor onze technische wereld? In een groepje ga je hierover in gesprek en probeert een verbinding te leggen met Bijbel en geloof. 

Doel:

De cursus geeft je inzicht in het karakter van (wetenschappelijke) kennis, de relatie tussen wetenschap en geloof, de relatie tussen techniek en wetenschap, het streven naar macht en de kracht van Gods liefde.

Doelgroep:

De cursus is geschikt voor (bijbel)studiegroepen, studenten en studentenverenigingen. 

Cursusduur:

De handleiding biedt de mogelijkheid om de cursus in 2 avonden of in 5 avonden te volgen. Maar je kunt uiteraard net zoveel sessies aan de bespreking besteden als je groep graag wil. 

Cursusmateriaal:

Het e-book (PDF) ‘Geloof in de toekomst, een terugblik met het oog op morgen’ (2019) (€7,95) is hier te bestellen.
Het gedrukte boek (€17,90) is te bestellen via uitgeverij Buijten & Schipperheijn.
De cursushandleiding kun je hier gratis bestellen.

Als je vragen of suggesties hebt naar aanleiding van het boek of de cursus horen we die graag. E-mail ze naar info@forumc.nl onder vermelding van ‘Geloof in de toekomst’.

Meint Smit

Over de auteur

Meint Smit is emeritus hoogleraar optische integratietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. In het dagelijks leven laat hij zich inspireren door Jezus Christus. (interview) Zijn boek‘Geloof in de toekomst’ is een écht ForumC-boek: het gaat over het raakvlak van wetenschap, samenleving en geloof. Het boek maakt mooi inzichtelijk hoe de opkomst van wetenschap en technologie onze samenleving gevormd hebben. Ook gaat het in op de vraag: hoe nu verder? Is er perspectief voor morgen? Tegelijkertijd neemt de invloed van het christelijk geloof in de westerse wereld af en je kunt je afvragen of die ontwikkelingen iets met elkaar te maken hebben. Dit boek bespreekt hoe geloof, wetenschap en techniek de ontwikkeling van de samenleving in de afgelopen eeuwen hebben beïnvloed, zowel in positieve als in negatieve zin. Een terugblik met het oog op morgen. Het boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de betekenis van geloof, wetenschap en techniek voor onze moderne samenleving. Om het te kunnen volgen heb je geen grondige achtergrondkennis nodig.