Beschrijving

Radix is het wetenschappelijk kwartaaltijdschrift van ForumC. Het tijdschrift biedt artikelen op het raakvlak van geloof, wetenschap en samenleving.

Ieder nummer heeft een eigen thema. De artikelen zijn beschrijvend, beschouwend of betogend van aard en gegrond in de wetenschappelijke literatuur. Naast artikelen staan in Radix ook boekbesprekingen van zowel recent verschenen publicaties als (heruitgegeven) klassiekers.

Het blad wil vanuit christelijk perspectief een bijdrage leveren aan het gesprek tussen academici die op zoek zijn naar kritische reflectie en intellectuele vorming rond deze thema’s.

Neem een abonnement op Radix of koop een losse editie.
Radix-uitgaven ouder dan drie jaar, zijn te vinden op Digibron.