Beschrijving

Hoe verhouden psychologie en geloof zich tot elkaar? Of waarin bestaat je identiteit als christenwetenschapper, als christen-arts in het bijzonder? Guus Labooy is als arts en theoloog gespecialiseerd in vragen rond geloof en brein. Momenteel is hij predikant in de Protestantse Kerk te IJsselmuiden (Hoeksteen, PKN). Hij studeerde medicijnen en werkte 5 jaar als basisarts in de psychiatrie (Stichting Nieuw Hoog-Hullen). Tijdens zijn medische studie kwam hij tot geloof, waarna hij theologie is gaan studeren (Utrecht). In 2000 promoveerde hij op een wijsgerig-theologisch onderwerp in de ‘science-religion’ discussie (over de verbinding van biologische psychiatrie en vrijheid). Hij publiceerde ook internationaal: op het gebied van geloof en wetenschap en op het gebied van middeleeuwse filosofie, een heel precieze vorm van filosofisch denken die start vanuit het geloof (met namen als Anselmus, Thomas, Scotus). In 2007 verscheen zijn ‘Waar geest is, is vrijheid’ in de serie Psychiatrie en Filosofie (Boom). In 2021 publiceerde hij ‘Christelijk geloof voor eeuwige beginners’. Op dit moment werkt hij aan een publicatie op het terrein van de wijsgerige verantwoording van de incarnatie (bij Fortress Academic).

Kosten: de sprekersvergoeding bedraagt minimaal 150 euro per avond voor niet-commerciële instellingen, excl. reiskosten à 29 ct/km.

Boeken: wil je deze spreker uitnodigen of wil je advies voor een spreker bij een grote vraag? Neem contact op via info@forumc.nl.